arhitektūras studija 1.618


 1. SLĒGTS KAFEJNĪCAS PAVILJONS KAĻĶU IELĀ, RĪGĀ

  SIA MAKRIV ATKLĀTAIS ARHITEKTŪRAS IDEJU KONKURSS. Rīga 2009 
  Devīze: KONTEKSTS
  Autori: ILZE DIDRIHSONE, MĀRIS ŠARŠŪNS (vizualizācijas), VILNIS VILKĀJS (konstrukcijas)
  Godalga: OTRĀ VIETA


  Kafejnīcas apjoma arhitektonisko tēlu pilnībā nosaka gan konkursa nolikumā un PAU definētā prasība pēc šāda tipa pagaidu būvēm raksturīgā konstruktīvā viegluma un caurskatāmības, kā arī funcionalitātes, augsta pilsētvides dizaina un saskaņas ar augstvērtīgo kultūrvēsturiskās vides kontekstu. Kafejnīcas apjomu veido lineāra līmēta koka kopņu struktūra, kas ir gan konstruktīvi racionāla, gan vēsturiski kontekstuāla – 2m augstās kopnes, kas balstītas uz līmēta koka statņiem apjoma īsāko fasāžu galos, nodrošina iekštelpas gan pilnīgu un vizuāli nepārtrauktu atvērtību pret Līvu laukumu, gan no nesošajām konstukcijām brīvu kafejnīcas iekštelpu, turklāt kopņu risinājums dotajā kontekstā ir laikmetīga parafrāze par vēsturisko pildrežģa konstruktīvo sistēmu, kas tāpat kā meta priekšlikumā izmantotā ir reizē gan racionāla, gan estētiska (daži agrāki piemēri sastopami arī Līvu laukuma perimetrā, pasvītrojot izvelētās konstruktīvās struktūras kontekstualismu). Būtiska meta koncepcijas sastāvdaļa ir vienstāvu apjoma augstums, kas pieskaņots blakusesošā nama pirmā stāva dzegas augstumam virs izkārtņu fascijas. Šādā veidā projektējāmais kafejnīcas apjoms sasaucas ar vēsturisko pirmā stāva fasāžu risinājuma tradīciju, atvēlot to sabiedriskajai funkcijai. Tā kā nedz funkcionāli, nedz konstruktīvi jaunajai kafejnīcai nav nepieciešams tik ievērojams augstums (4m), tad, arīdzan saskaņā ar tradicionālo beletāžas stāva izbūves praksi pirmo stāvu lieltelpās, virs kafejnīcas slēgtās zāles, izbūvējama jumta terase, kuru likumsakarīgi un bez papildus konstruktīviem vai dekoratīviem paņēmieniem norobežo nosošā kopne. Gan kontekstuālisms, gan konstruktīvā racionalitāte un laikmetīgi lakoniskā estētika ir augstvērtīga pilsētvides dizaina pamatprincipi.


 2. LIEPĀJAS JŪRNIECĪBAS MUZEJS

  ATKLĀTAIS METU KONKURSS. Liepāja 2009

  Devīze: BY AT IN

  Autori: ILZE DIDRIHSONE, MĀRIS ŠARŠŪNS (vizualizācijas), VILNIS VILKĀJS (konstrukcijas)

   

  Projekta objekts ir Liepājas Jūrniecības muzeja meta priekšlikums adresēm Liepājā, Vecajā Ostmalā 55 un 56, paredzot rekonstruēt vienu no esošajām ēkām, bet otras vietā piedāvājot jaunu būvapjomu, kā arī abas ēkas vienojošu teritorijas labiekārtojuma, apzaļumošanas un principiālu inženierrisinājumu koncepciju. Mets izstrādāts saskaņā ar konkursa nolikumu, Liepājas pilsētas muzeja sastādīto projektēšanas programmu un citiem pievienotajiem izejas materiāliem.

  Meta priekšlikumā paredzēts saglabāt un rekonstruēt veco mūra spīķeri, bet pilnībā nojaucot arhitektoniski degradēto darbnīcas apjomu, aizvietot to ar muzeja programmai un apbūves noteikumiem atbilstošu jaunbūvi, kas eksponēta pret blakusesošās muitas ēkas priekšpagalmu un kalpo par arhitektonisku akcentu visam muzeja kompleksam. Respektējot esošās apbūves tradīciju, abi apjomi saglabāti brīsvstāvoši, par komunikācijas saiti starp tiem izmantojot pazemes telpu.


 3. CARNIKAVAS NOVADA PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE

  ATKLĀTAIS METU KONKURSS. Carnikava 2009

  Devīze: VĒRTĪBAS

  Autori: ILZE DIDRIHSONE, MĀRIS ŠARŠŪNS (vizualizācijas), VILNIS VILKĀJS (konstrukcijas) u.c.

  Godalga: PIRMĀ VIETA

   

  Ēkas apjomu kompozīcijas pamatā ir vēlme atspoguļot primārās vērtības – bērns kā vērtība, kas jāaizsargā. Lakonisks administratīvais bloks ziemeļu pusē un izliekts bērnu grupu apjoms pret dienvidiem, pirmkārt, psiholoģiski pilda negatīvo enerģiju atstarojošu funkciju, otrkārt, rada sajūtu, ka ēka ar savu izliekto apjomu apslēpj kaut ko nozīmīgu un aizsargājamu. Arhitektoniski grupu telpu bloku zona sadalīta vairākos apjomos, akcentējot katru bloku, tādējādi tuvinot ēkas apjomu bērna mērogam. Dienvidu pusē liektais apjoms veido aizsargātu pagalmu bērnu aktivitātēm ārtelpā.


Built with Berta