arhitektūras studija 1.618


 1. KULTŪRAS UN RADOŠĀ KVARTĀLA ATTĪSTĪBA MIERA IELĀ 58

  IDEJU KONKURSS. Rīga 2011. 
  Devīze: sE207
  Autori: ARONA TOMARIŅA, ILZE DIDRIHSONE, AIGARS BIKŠE (MMIC)

  Kultūras resursu centrs "Kultūras Kvartāls" (KK)  - kultūras sektora atbalsta instruments, kas sintezējot un izmantojot pieejamos cilvēkresursus, pētījumus un kultūras procesus, kopējā sinerģijā rada starptautiski konvertējamu un atpazīstamu virsvērtību. "Kultūras Kvartāla" ieceri raksturo ne tik daudz institucionāla kā operacionāla struktūra, izveidojot un attīstot dinamisku materiāltehniskās bāzes, pakalpojumu un  ideju attīstības platformu radošā satura veidošanai, pieejamībai un izplatīšanai.     

  Kvartāls ietilpst rīgas vēsturiskā centra un tā aizsardzības zonas teritorijā. Lai gan novietne atrodas perimetrālās apbūves zonā, apbūves priekšlikums paredz koncentrēt attīstību iekškvartāla teritorijā, veidojot to publiski atvērtu pret miera ielu, neizjaucot ielas vēsturisko raksturu, kā arī samazinot jaunās apbūves ietekmi uz ielas ainavu.      

  Projektēšanas metode. Galvenais arhitektoniski telpiskais uzdevums būtu ar minimāliem līdzekļiem iegūt kultūras kvartāla vizuālo pievilcību pirmajās attīstības kārtās, lieki neieguldot būvēs, kuras paredzēts transformēt vai demontēt nākošajās attīstības kārtās. Tiek piemēroti saimnieciski izdevīgi risinājumi, kā, piemēram, maksas autostāvvieta teritorijā attīstības pirmajās kārtās. Tomēr visās projekta stadijās kā virsuzdevums kalpo neatlaidīga ieceres virzība uz  pēdējo attīstības kārtu.           

  Pirmajā attīstības posmā tiek veikti teritorijas minimāli nepieciešamie uzlabojumi, -  palīgēku, šķūņu, noliktavu un citu vizuāli un saimnieciski nepievilcīgu  ēku demontāža, to vietā radot sakārtotu vidi ar labiekārtojuma elementiem, tiek radīta informatīvā - aktivitāšu siena, kas ieved kultūras kvartālā nejaušu garāmgājēju, kā arī informē un radoši aicina mērķauditoriju.       

  Pēdējā attīstības posmā paredzēts sasniegt maksimālo apbūves intensitāti 220% pie 6 stāvu apbūves. apjomi pilsētas audumā uzirdināti ar iekšpagalmiem un segtiem stiklotiem ātrijiem. Ražošanas ēkai a tiek veikta pilna rekonstrukcija un radīta ārējā čaula, kas uzlabos ēkas energoefektivitāti, vizuālo kvalitāti, kā arī nodrošinās jaunās funkcijas ar trūkstošajām vertikālām un horizontālām komunikācijām un specifiskajām papildus nepieciešamajām telpām, rezultātā iegūstot  funkcionālu, ērtu, savai specifikai atbilstošu publisku ēku . Lai atslogotu kvartāla teritoriju no automašīnām un būtu iespējamas dažādas publiskās aktivitātes, paredzēts izbūvēt pazemes autostāvvietu. Sabiedriskā zona tiek  vizuāli nodalīta ar zaļo zonu no piegulošām atšķirīgu funkciju apbūves teritorijām, galarezultātā radot pievilcīgu ilgtspējīgu pilsētvidi.

   


 2. VIESNĪCA "LIESMA", JŪRMALĀ

  ATKLĀTAIS METU KONKURSS. Jūrmala 2011
  Devīze: 01358
  Autori: ARONA TOMARIŅA, ILZE DIDRIHSONE, ZANE KARPOVA (FBRK)
  Godalga: TREŠĀ VIETA

  Mākslas veidi var tikt izteikti telpā un laikā. Mūzika neapšaubāmi uztverama laikā, statiskā māksla (glezniecība, tēlniecība u.c.) - telpā, taču arhitektūra ir viens no retajiem mākslas veidiem, kas tiek izteikta gan telpā, gan laikā. Ar mākslas veidu palīdzību tiek ierosinātas cilvēka domas, emocijas, iedarbojoties uz cilvēka psihi ar asociāciju, analoģiju un sinestēziju palīdzību.

  Jaunā mūzikas tēmas viesnīca plānota kā kvalitatīvs papildinājums esošai pilsētas apbūvei. Mākslas veidi var tikt izteikti telpā un laikā. Mūzika neapšaubāmi uztverama laikā, statiskā māksla (glezniecība, tēlniecība u.c.) - telpā, taču arhitektūra tiek izteikta gan telpā, gan laikā. Ar mākslas veidu palīdzību tiek ierosinātas cilvēka domas, emocijas, iedarbojoties uz cilvēka psihi ar asociāciju, analoģiju un sinestēziju palīdzību.Viesnīcas funkcija risināta tā, lai nodrošinātu patīkamas atpūtas un izklaides iespējas viesnīcas viesiem, izbaudot Jūrmalas konteksta priekšrocības - jūras un dabas ainavu, kā arī sauli vasaras mēnešos. Projektā tiek saglabāts esošais daudzstāvu ēkas apjoms, nedaudz to modificējot. Viesnīcas apjoma augstums 37 m, ēkā paredzēti pilni 10 stāvi. Pirmajā stāvā izvietota ieejas halle, bārs, konferenču bloks, āra kafejnīca, kas atrodas ziemas / vasaras dārzā, kā arī viesnīcas palīgfunkcijas - recepcija, administrācija, apsardze, noliktavas un palīgtelpas. Galvenā piebraukšana pie viesnīcas paredzēta no gruntsgabala reprezentatīvās puses, no Bulduru prospekta, zem esošā ēkas apjoma, kur izvietota galvenā ieeja, tālāk izbraucot uz Gaujas ielu, nodrošinot segtu, ēkā telpiski integrētu ieeju viesiem. Viesnīcas ēkas kompleksā integrēts neliels brīvdabas amfiteātris / kāpnes uz jumta terasēm, ko iespējams izmantot muzikālu un saviesīgu pasākumu rīkošanai. Ainaviskas ūdenstilpnes ietvaros paredzēta neliela skatuve, kas pieslēdzas parkam. 

   


Built with Berta